OP. DR. ÖZGÜN AKGÜL

Facharzt für Allgemeinchirurgie

Ich wurde 1983 in Kayseri in der Türkei geboren. Nach meinem Abschluss an der medizinischen Fakultät der Erciyes-Universität im Jahr 2007 begann ich 2009 meine Facharztausbildung an der Atatürk Schulungs- und der Universität İzmir Katip Çelebi. In 2014 wurde ich Allgemeinchirurg. Im Jahr 2015 erhielt ich das chirurgische Fähigkeitszeugnis.

Nachdem meine Fachausbildung abgeschlossen war, absolvierte ich meinen Pflichtdienst im Staatskrankenhaus Bornova und arbeitete in verschiedenen Adipositas-Kliniken. Derzeit behandle ich meine Patienten in meiner Privatklinik in Izmir.

Ich nahm an Kursen für laparoskopische bariatrische Chirurgie (2016, 2017), laparoskopischen kolorektale Chirurgie (2015), laparoskopische chirurgische Naht- und Klammertechnikkurs (2016), robotergestützte bariatrische Chirurgie (2017) und laparoskopische Magenbypass-Schulungen (2019) teil.

Seit Beginn meiner Ausbildung habe ich an mehr als 1.000 bariatrischen und metabolischen Operationen teilgenommen oder diese durchgeführt. Ich habe Magen-Botox, Magenballon, Schlauchmagenoperationen (Magenverkleinerung), Mini-Magenbypass, RNY-Magenbypass und Revisionsoperationen erfolgreich durchgeführt.

Darüber hinaus führe ich seit langem fortgeschrittene Operationen wie laparoskopische Hernienoperationen (Leisten-, Bauch-, Schnittstellenoperationen), laparoskopische Reflux- und Hiatushernien-OPs sowie laparoskopische kolorektale Operationen durch.

Ich bin Mitglied der Turkish Surgery Association, IFSO, Turkish Bariatric and Metabolic Surgery Association, Metabolic Surgery Association, National Endoscopic Laparoscopic Surgery Association und Bariatric and Metabolic Surgery Association.

Fachgebiete

Schlauchmagen-OP

Magen-Botox

Magenballon

Mini Magenbypass

Fachgebiete

Schlauchmagen-OP

Magen-Botox

Magenballon

Mini Magenbypass

Akademik Başarılar

 • Asymptomatic Heterotopic Ossification on Abdominal Scar and Ileostomy
  Ö. Akgül, E. Çapkınoğlu, M. K. Atahan
  Annual Meeting of European Society of Surgery,
 • Simultaneous Incarcerated Littre's Hernia Repair and Extraanatomic By-pass Procedure of Our Case With Multiple Morbidity Factors
  M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
  Premières Journées Internationales De Cardiologie et De Chirurgie Cardiovasculaire Sidi Bel Abbès,
 • Gastrointestinal Stromal Tumor and Early Adenocarcinoma in Stomach
  M. K. Atahan, Ö. Akgül, M. Hacıyanlı, K. E. Kamer, E. Tarcan
  International Surgical Week, 2013
 • Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız
  M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2012:8(50)
 • Proktolojide Hastalar Bizi Yanıltabilir mi?
  E. Sarı, E. Çapkınoğlu, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Y. E. Danış, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, T. Acar, M. Hacıyanlı, Ö. Taşkaynatan
  CausaPedia Hakemli Olgu Dergisi 2014;3:994
 • Laparoskopik adrenalektomi yapılan bir hastada sol retroaortik renal ven ve sağ sürrenal ven varyasyonunun rastlantısal birlikteliği
  H. Kar, N.Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. Tatar
  Dicle Tıp Dergisi 2015;42(1):83-85
 • Pilonidal Sinüs Tedavisindeki Klinik Tecrübelerimiz
  N. Cin, F. A. Tatar, Y. Peker, H. Kar, C. Tavusbay, Ö. Akgül, H. Genç
  Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
 • Dosetaksel Bazlı Kemoterapi Tedavisi Alan Hastada Gelişen Kolit Olgusu
  H. Kar, N. Cin, Y. Peker, C. Tavusbay, Ö. Akgül, F. A. Tatar, H. Genç
  Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
 • Nadir Görülen Bir Olgu: Duodenal Somatostatinoma
  A. Er, N. Ekinci, Ö. Akgül, Ö. Dere, K. E. Kamer, T. Akgüner, M. Peşkersoy
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Madde bağımlılığına bağlı mezenterik vasküler oklüzyon: Olgu sunumu
  Ö. Akgül, M. K Atahan, İ. Kızıloğlu, N. Coşgun, B. Taşkın, E. Tarcan
  Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
 • Memenin Paget Hastalığı Klinik Deneyimlerimiz
  H. Kar, N. Cin, Ö. Akgül, E. Durak, K. E. Kamer, A. A. Sarı, S. C. Yiğit, M. Hacıyanlı, E. Tarcan
  Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,
 • Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız
  M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
  Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi,
 • Rastlantısal Ve Rastlantısal Olmayan Papiller Tiroid Mikrokanserlerinin Klinik Ve Patolojik Karakteristik Özellikleri
  Ö. Akgül, K. E. Kamer, M. B. Gökova, E. Sarı, T. Acar, M. Peşkersoy, M. Hacıyanlı
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • İntestinal Obstruksiyona Neden Olan Paraduodenal Herni Olgusu
  E. Sarı, S. Karaıslı, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, T. Acar, K. Yemez, C. Onak, M. Bayındır, E. Tarcan
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Primer Hiperparatiroidi Hastalarında İntraopereratif Parathormon Ölçümünün Etkinliği
  E. Sarı, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Ö. Dere, Ö. Akgül, Ö. S. Gür
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Primer Tiroid Lenfomasında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları: 4 Olgu Sunumu
  H. Genç, T. Acar, N. Coşgun, Ö. Akgül, E. Sarı, S. Karaıslı, K. E. Kamer, M. Hacıyanlı
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Laparoskopik Sağ Adrenalektomi Yapılan Bir Hastada, Sol Retroaortik Renal Ven Varyasyonu İle Sağ Adrenal Ven Varyasyonunun Rastlantısal Birlikteliği
  H. Kar, N. Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. A. Tatar
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Laparaskopik Sürrenalektomi Sonuçları İle Açık Sürrenalektomilerin Karşılaştırılması
  O. Dülgeroğlu, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, Ö. Gür, E. Durak, F. A. Tatar, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Gardner Sendromlu Bir Hastada İntraabdominal Desmoid Tümör Gelişimi
  C. Tavusbay, Ö. Gür, E. Tarcan, H. Halıcı, E. Sarı, Ö. Akgül, N. Ekinci
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Nadir Bir Varyasyon: Abdominal Aortadan Köken Alan Arteria Hepatica Communis
  S. Karaıslı, Ö. Y. Yıldırım, Ö. Akgül., O. Özşay, H. Bağ, F. Ö. Kılıççıoğlu, N. Gülter
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Pankreatikojejunal Anastomotik Stentler Pankreatik Fistülü Önlemede Ne Kadar Etkilidir?
  Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Özşay, S. Karaıslı, H. Bağ, Ö. Y. Yıldırım, E. Tarcan
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Premenopozal Ve Postmenopozal Meme Kanseri Olgularının Demografik Ve Prognostik Faktörler Açısından Karşılaştırılması
  İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, Ö. Akgül, Ö. Y. Yıldırım, O. Dülgeroğlu, S. Karaıslı, M. Hacıyanlı
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisinin Kliniğimizdeki Yıllar İçindeki Evrimi
  İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, E. Tarcan, M. Peşkersoy, H. Kar, Ö. Gür, S. C. Çelik
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Kadınların Bilinçlendirilmesinin Meme Kanserinin Erken Teşhisindeki Yeri
  O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, M. Hacıyanlı, E. Sarı, Ö. Y. Yıldırım, S. Karaıslı
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Kliniğimizde Opere Edilen Meme Kanseri Hastalarının Histopatolojik Dağilımı
  Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, E. Tarcan, E. Sarı., E. Çapkınoğlu., S. C. Çelik, F. A. Tatar
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • İnvaziv Lobuler Karsinomlarda Adjuvan Tedaviyi Etkileyen Histopatolojik Parametreler
  İ. Kızıloğlu, Ö. Akgül, O. Dülgeroğlu, D. Yıldız, E. Sarı, E. Tarcan, H. Kar, C. Tavusbay, M. Peşkersoy
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Desmoid Tümörlerdeki Cerrahi Deneyimimiz
  T. Acar, H. Kar, C. Tavusbay, K. E. Kamer, Ö. Akgül, M. K. Atahan, N. Coşgun, M. Hacıyanlı
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Memenin Primer Malign Lenfoması: 3 Vakalik Olgu Sunumu
  T. Acar, A. Er, N. Coşgun, K. E. Kamer, H. Kar, D. Yıldız, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Spinal Anestezi Altinda Laparoskopik Total Ekstraperitoneal İnguinal Herni Tamiri: Erken Sonuçlarımız
  Ö. Akgül, C. Çiftdoğan, N. Akyel

Sertifikalar