OP. DR. ÖZGÜN AKGÜL

Genel Cerrahi Uzmanı

1983 yılında Kayseri’de doğdum. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2007 yılında bitirdikten sonra 2009 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde ihtisas eğitimine başladım. 2014 yılında genel cerrahi uzmanı oldum. 2015 yılında Cerrahi Yeterlik Sertifikası almaya hak kazandım.

Uzmanlığımı aldıktan sonra Bornova Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetimi tamamladım, çeşitli obezite kliniklerinde görev aldım. Şu anda İzmir’de özel kliniğimde hastalarıma hizmet vermekteyim.

Laparoskopik bariatrik cerrahi kursu (2016, 2017), Laparoskopik kolorektal cerrahi kursu (2015), Laparoskopik cerrahi sütür ve stapler teknikleri kursu (2016), Robotik Bariatrik cerrahi kursu (2017), Laparoskopik Gastrik Bypass (2019) eğitimleri aldım.

Eğitimime başladığım günden bu yana 1000’den fazla obezite ve metabolik cerrahisi ameliyatına katıldım veya gerçekleştirdim. Mide botoksu, mide balonu, tüp mide (mide küçültme) ameliyatı, mini gastrik bypass, RNY gastrik bypass ve revizyonel cerrahi ameliyatlarını başarı ile uygulamaktayım.

Ayrıca laparoskopik fıtık (kasık, göbek, kesi yeri) ameliyatları, laparoskopik reflü ve hiatal herni ameliyatı ve laparoskopik kolorektal cerrahi gibi ileri düzey ameliyatları uzun süredir yapmaktayım.

Türk Cerrahi Derneği, IFSO, Türk Obezite Cerrahisi Derneği, Metabolik Cerrahi Derneği, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği ve Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği üyesiyim.

Uzmanlıklar

Tüp Mide
Ameliyatı

Mide
Botoksu

Mide
Balonu

Mini Gastrik
Bypass

Uzmanlıklar

Tüp Mide
Ameliyatı

Mide
Balonu

Mide
Botoksu

Mini Gastrik
Bypass

Akademik Başarılar

 • Asymptomatic Heterotopic Ossification on Abdominal Scar and Ileostomy
  Ö. Akgül, E. Çapkınoğlu, M. K. Atahan
  Annual Meeting of European Society of Surgery,
 • Simultaneous Incarcerated Littre's Hernia Repair and Extraanatomic By-pass Procedure of Our Case With Multiple Morbidity Factors
  M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
  Premières Journées Internationales De Cardiologie et De Chirurgie Cardiovasculaire Sidi Bel Abbès,
 • Gastrointestinal Stromal Tumor and Early Adenocarcinoma in Stomach
  M. K. Atahan, Ö. Akgül, M. Hacıyanlı, K. E. Kamer, E. Tarcan
  International Surgical Week, 2013
 • Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız
  M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2012:8(50)
 • Proktolojide Hastalar Bizi Yanıltabilir mi?
  E. Sarı, E. Çapkınoğlu, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Y. E. Danış, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, T. Acar, M. Hacıyanlı, Ö. Taşkaynatan
  CausaPedia Hakemli Olgu Dergisi 2014;3:994
 • Laparoskopik adrenalektomi yapılan bir hastada sol retroaortik renal ven ve sağ sürrenal ven varyasyonunun rastlantısal birlikteliği
  H. Kar, N.Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. Tatar
  Dicle Tıp Dergisi 2015;42(1):83-85
 • Pilonidal Sinüs Tedavisindeki Klinik Tecrübelerimiz
  N. Cin, F. A. Tatar, Y. Peker, H. Kar, C. Tavusbay, Ö. Akgül, H. Genç
  Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
 • Dosetaksel Bazlı Kemoterapi Tedavisi Alan Hastada Gelişen Kolit Olgusu
  H. Kar, N. Cin, Y. Peker, C. Tavusbay, Ö. Akgül, F. A. Tatar, H. Genç
  Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
 • Nadir Görülen Bir Olgu: Duodenal Somatostatinoma
  A. Er, N. Ekinci, Ö. Akgül, Ö. Dere, K. E. Kamer, T. Akgüner, M. Peşkersoy
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Madde bağımlılığına bağlı mezenterik vasküler oklüzyon: Olgu sunumu
  Ö. Akgül, M. K Atahan, İ. Kızıloğlu, N. Coşgun, B. Taşkın, E. Tarcan
  Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
 • Memenin Paget Hastalığı Klinik Deneyimlerimiz
  H. Kar, N. Cin, Ö. Akgül, E. Durak, K. E. Kamer, A. A. Sarı, S. C. Yiğit, M. Hacıyanlı, E. Tarcan
  Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,
 • Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız
  M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
  Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi,
 • Rastlantısal Ve Rastlantısal Olmayan Papiller Tiroid Mikrokanserlerinin Klinik Ve Patolojik Karakteristik Özellikleri
  Ö. Akgül, K. E. Kamer, M. B. Gökova, E. Sarı, T. Acar, M. Peşkersoy, M. Hacıyanlı
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • İntestinal Obstruksiyona Neden Olan Paraduodenal Herni Olgusu
  E. Sarı, S. Karaıslı, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, T. Acar, K. Yemez, C. Onak, M. Bayındır, E. Tarcan
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Primer Hiperparatiroidi Hastalarında İntraopereratif Parathormon Ölçümünün Etkinliği
  E. Sarı, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Ö. Dere, Ö. Akgül, Ö. S. Gür
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Primer Tiroid Lenfomasında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları: 4 Olgu Sunumu
  H. Genç, T. Acar, N. Coşgun, Ö. Akgül, E. Sarı, S. Karaıslı, K. E. Kamer, M. Hacıyanlı
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Laparoskopik Sağ Adrenalektomi Yapılan Bir Hastada, Sol Retroaortik Renal Ven Varyasyonu İle Sağ Adrenal Ven Varyasyonunun Rastlantısal Birlikteliği
  H. Kar, N. Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. A. Tatar
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Laparaskopik Sürrenalektomi Sonuçları İle Açık Sürrenalektomilerin Karşılaştırılması
  O. Dülgeroğlu, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, Ö. Gür, E. Durak, F. A. Tatar, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Gardner Sendromlu Bir Hastada İntraabdominal Desmoid Tümör Gelişimi
  C. Tavusbay, Ö. Gür, E. Tarcan, H. Halıcı, E. Sarı, Ö. Akgül, N. Ekinci
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Nadir Bir Varyasyon: Abdominal Aortadan Köken Alan Arteria Hepatica Communis
  S. Karaıslı, Ö. Y. Yıldırım, Ö. Akgül., O. Özşay, H. Bağ, F. Ö. Kılıççıoğlu, N. Gülter
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Pankreatikojejunal Anastomotik Stentler Pankreatik Fistülü Önlemede Ne Kadar Etkilidir?
  Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Özşay, S. Karaıslı, H. Bağ, Ö. Y. Yıldırım, E. Tarcan
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Premenopozal Ve Postmenopozal Meme Kanseri Olgularının Demografik Ve Prognostik Faktörler Açısından Karşılaştırılması
  İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, Ö. Akgül, Ö. Y. Yıldırım, O. Dülgeroğlu, S. Karaıslı, M. Hacıyanlı
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisinin Kliniğimizdeki Yıllar İçindeki Evrimi
  İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, E. Tarcan, M. Peşkersoy, H. Kar, Ö. Gür, S. C. Çelik
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Kadınların Bilinçlendirilmesinin Meme Kanserinin Erken Teşhisindeki Yeri
  O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, M. Hacıyanlı, E. Sarı, Ö. Y. Yıldırım, S. Karaıslı
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Kliniğimizde Opere Edilen Meme Kanseri Hastalarının Histopatolojik Dağilımı
  Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, E. Tarcan, E. Sarı., E. Çapkınoğlu., S. C. Çelik, F. A. Tatar
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • İnvaziv Lobuler Karsinomlarda Adjuvan Tedaviyi Etkileyen Histopatolojik Parametreler
  İ. Kızıloğlu, Ö. Akgül, O. Dülgeroğlu, D. Yıldız, E. Sarı, E. Tarcan, H. Kar, C. Tavusbay, M. Peşkersoy
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Desmoid Tümörlerdeki Cerrahi Deneyimimiz
  T. Acar, H. Kar, C. Tavusbay, K. E. Kamer, Ö. Akgül, M. K. Atahan, N. Coşgun, M. Hacıyanlı
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Memenin Primer Malign Lenfoması: 3 Vakalik Olgu Sunumu
  T. Acar, A. Er, N. Coşgun, K. E. Kamer, H. Kar, D. Yıldız, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu
  Ulusal Cerrahi Kongresi,
 • Spinal Anestezi Altinda Laparoskopik Total Ekstraperitoneal İnguinal Herni Tamiri: Erken Sonuçlarımız
  Ö. Akgül, C. Çiftdoğan, N. Akyel

Sertifikalar